Dechová hudba, nebo lépe řečeno hudba vůbec, začala v Dolních Životicích postupně vznikat po první světové válce od roku 1919. Tehdy se do naší obce přiženil harmonikář Jan Pleskač a bývalý vojenský trumpetista Augustin Struž, který o 6 let později získal jako první kapelník živnostenský list k provozování hudby. Tito dva nadšenci soustředili kolem sebe hudbymilovnou mládež hrající vesměs na housle. Záhy se přidali další a tak vzniká První dechová hudba ve složení: 2 klarinetů, 2 trumpet, trombonu, kontrabasu a bubnu. Zpráva o založení hudby se brzy rozlétla po okolí. A do dechovky přichází František Šíp z Litultovic, bývalý sólový trumpetista pražské vojenské hudby, který kapelu vybavil notovým materiálem a ujal se vedení zkoušek. V následujících letech došlo ke sloučení místní hudby s hudbou z Hlavnice. Vznikl velký dvacetičlenný orchestr který řídili střídavě Josef Krejčiřík, Stanislav Rychta a Jindřich Kornas. Tento orchestr byl znám po celém okolí. Po třech letech se však sloučené hudby opět rozdělily.

V roce 1934 získává živnostenský list k vedení hudby Josef Čermín z Životských Hor. Pod jeho vedením dochází ke generačnímu střetu hudebníků a formuje se další dechovka složena z mladých hudebníků, převážně ještě školáků. Tento mladý orchestr dosáhl pod taktovkou Josefa Čermína nemalých úspěchů v Opavě, kde si v konkurenci několika hudeb z celého Opavska získává sympatie posluchačů zejména pro své mládí a nadšení. Někteří členové tohoto souboru dosud žijí a zúčastňují se našich hudebních produkcí. V tomto složení účinkoval orchestr až do zabrání Sudet v roce 1938.

Po osvobození v roce 1945 začala hudba pod vedením Josefa Čermína opět veřejně vystupovat v obci i širokém okolí. V té době se začali zapojovat další mladí hudebníci, z nichž někteří hrají dodnes.

Po roce 1948 byly zrušeny živnostenské listy pro kapelníky a hudba se začala z různých důvodů měnit. V průběhu 50. let vedl dechovku Josef Hruška a orchestr si podržel velmi dobrou úroveň. Na soutěži dechových hudeb v Opavě pod taktovkou Stanislava Rychty získal vynikající druhé místo ze šestnácti účinkujících orchestrů.

Z této doby se také traduje dodnes vyprávěná historka nejmenovaného basisty: „Ten, vzhledem k velikosti nástroje, musel jej ve svém  malém domku schovávat na půdu, kde manželka věšela prádlo. Jednou přišel hrát na produkci a z jeho nástroje nevyšel žádný pořádný tón. Ptal se svého kolegy také basisty, zda by mu basu svým silným dechem neprofouknul. Ten fouknul tak silně, že z korpusu vypadly manželčiny spodky, které jí tam předchozí den při věšení prádla spadly!"

Po roce 1955 se do popředí hudby v Dolních Životicích dostala taneční muzika pod vedením Jana Musily, který se svou zpívající manželkou Elvírou získal ohlas v celém okrese Opava. Tradiční dechovka v té době začala upadat.

V 60. letech nastoupili do dechovky opět mladí muzikanti, kteří ještě dnes tvoří třetinu všech hudebníků.

V roce 1964 převzal vedení hudby tenorista Jan Vlček a hudba přešla pod hlavičku Sboru požární ochrany v Dolních Životicích. Postupně přišli další mladí hudebníci z učilišť a hudebních škol. Orchestr uspořádal mnoho akcí v obci i okolí, včetně každoročního koncertování v Opavě. Samozřejmostí byly pravidelné prověrky hudeb pořádané Okresním kulturním střediskem v Opavě.

Ke konci 70. let minulého století rozšířili řady muzikantů v orchestru žáci dlouholetého dirigenta pana Josefa Čermína, a tak se v dechovce stalo, že vedle sebe hráli muzikanti dvou, ale také tří generací současně a dokonce i tří generací z jedné rodiny!

Po listopadu 1989 se mnoho hudebníků zapojilo do politického dění, do podnikání a svobodného života. Nový duch ovlivnil také účinkování souboru, který se dnes angažuje při činnosti spolků v obcích v širokém okolí. To vše vneslo další impuls do činnosti souboru, který se i přes uspěchanou dobu nerozpadl. Přicházejí další mladí muzikanti, někteří se zdrží pár let, jiní se stávají trvalou posilou hudby. V současné době čítá dechovka dvacet stálých hudebníků a dva zpěváky a přesto, že samotné dechovce je dnes více jak 90 let, věkový průměr jejich členů nepřevyšuje 50 let.

Ti se pravidelně setkávají na čtvrtečních zkouškách a na veřejných vystoupeních pak všichni společně relaxují a penzisté mládnou.

Naše dechová hudba reprezentuje hasiče a obec Dolní Životice na mnoha veřejných produkcích v okrese Opava, Bruntál a také v zahraničí, a to sousedním Polsku, např. již tradičně v polských Wiechovicích. Dechovka je zvána často k doprovázení zesnulých v blízkém i širokém okolí, ale také do  mnohem vzdálenějších obcí. Patří mezi ně ku příkladu Heřmanovice, Liptáň, Osoblaha, Zlaté Hory a další místa vzdálená více než 70 km od Dolních Životic.

Muzika a dechová hudba obzvlášť byla, je a bude velkou láskou všech muzikantů, kteří se v našem orchestru za dlouhých 90 let vystřídali. Často se na ně pro tu jejich velkou lásku mnozí hněvali, často se hněvali sami muzikanti, když jim někdo bránil hrát, co sami chtěli. Ale tak už to v životě chodí... Mezi milé vzpomínky patří mnohé kanadské žertíky prováděné na všech možných produkcích, počínaje otočením not vzhůru nohama nebo na jinou skladbu v nestřeženém okamžiku, zapomenuté nátrubky v kapsách vyměněných kabátů, ale také hraní oblíbených skladeb za poručenou rundu, prožité večery na tanečních zábavách mimo bystrý pohled manželek, plnění manželských povinností při návratu z hraní pozdě v noci, bolení hlavy při raním vstávání a další a další pestré zážitky.Vypracoval Jaroslav Vaněk a upravil Milan Remeš